Feng Shui

Om det är ett begrepp som man ofta hör i inredningssammanhang och när det gäller välbefinnande, så är det Feng Shui. De flesta vet att det har något med balans och ordning att göra, men det är mer än så. Feng Shui är en kinesisk filosofi som har starka kopplingar till taoismen, och det handlar om att harmonisera människan med sin omgivning, och tvärtom. Namnet Feng Shui kan direktöversättas till “vind och vatten”, och det är en form av pseudovetenskap, då det inte finns några vetenskapliga bevis på att det faktiskt har någon effekt. Medan vi i västvärlden i huvudsak använder Feng Shui till inredning, så tas det i regel på betydligt större allvar i sitt hemland, även om det även där handlar om hur och var ett rum eller hus är konstruerat. Feng Shui ser arkitektur på ett mer metaforiskt sett, med fokus på de krafter som binder samman jord, vind och människa. Dessa krafter kallas qi.

Ursprung och principer

Det är Yangshao- och Hongshan-kulturerna som visar tecken på att ha använt Feng Shui längst. Redan 4000 f.Kr. utövades denna filosofi, och fram tills magnetkompassen uppfanns använde man sig av astronomi för att hitta samband mellan människan och universum. Målet med Feng Shui är att att skapa mänskliga hem och byggnader på platser med god qi, eller ch’i, som det också kallas. Det är en process som innehåller flera delar och steg, och det finns även olika typer av qi. Polaritet är en annan viktig aspekt av Feng Shui, vilket speglas i principen om yin och yang. De fem elementen i kinesisk kultur är metall, trä, vatten, eld och jord, men det är inte så bokstavligt tolkat, utan handlar snarare om hur de olika elementen existerar och påverkar människan. Där kinesisk medicin handlar om att balansera yin och yang i kroppen, handlar Feng Shui om balansera städer, byggnader och föremål med yin-yang energifält. genom att få ett skönt flöde av balanserad, god qi anses Feng Shui ha stor inverkan på hälsa och välmående på en större skala än man tror.

En gammal filosofi i en modern värld

Idag används som sagt Feng Shui mest i inredningssyfte, här i västvärlden. Samma princip gäller dock som i mer traditionell Feng Shui; vårt hem speglar vårt inre liv. Hemmets struktur, utseende och design bör vara i samspel med hur man vill må, vad man vill uppnå, helt enkelt att balansera både vår egen och hemmets energi. Allt har energi, även livlösa föremål, och vad man tar in i sitt hem och hur det placeras kan ha stor effekt. Exempelvis en soffa bör placeras mot en vägg – det ger en känsla av trygghet och låter energin flöda i rummet på ett bra sätt. När det gäller möbler överlag är det bäst att se till att man kan röra sig utan att slå i någonting, då god qi kommer ha lika svårt att röra sig om så inte är fallet. Man rekommenderas även att täcka fönster som ligger mittemot ytterdörren, då energin annars bara flödar rakt ut igen. Omringa dig av få, men betydelsefulla föremål. Positiva känslor skapar positiv energi, vilket ger mer hälsa och välbefinnande.

Senaste inläggen